Hur ser pensionssystemet ut i andra länder?

Demografiska förändringar på grund utav låga födelsetal och ökad levnadslängd kommer att leda till att förändring i ration (dvs ration mellan 65+ och människor i arbetsför ålder 15-64). I EU kommer ration att öka ifrån 25% år 2007 till 50% i 2050 (istället för 4 personer i arbetsför ålder för varje pensionär till 2 personer i arbetsför ålder för varje pensionär).

Den ökade pensionsration kommer att anstränga länders budget. EU:s medlemsländer som kommer att ha mest problem är Cypern, Estland, Grekland, Luxemburg och Slovenien.

För att läsa dessa problem så måste pensionssystemet reformeras. 1. Anpassa pensionsåldern och hur folk bidrar för ett längre liv. 2 Öka effektiviteten för arbetare genom att eliminera möjligheter för att gå ur arbetsmarknaden för tidigt. 3. Fler kvinnor i arbetslivet. 4 Lägre pensioner på befintliga system.

Pensionen förändras beroende på om en person är singel eller om den är gift.

Skillnaden mellan pension och medelinkomsten kommer att öka i dom flesta länder. Folk kommer mer och mer få förlita sig på privat pensionssparande.

I Österike kommer förtidspension inte finnas längre vid 2017. Pensionsåldern för kvinnor kommer gradvis öka mellan 201 och 2034 tills de når 65 års ålder. Bonus för senare pensionsålder kommer att införas.

I Belgien ökar pensionsåldern ifrån 58 till 60. Om du fortsätter tills du är 62 så får du bonus.

I Tjeckien är pensionsåldern 65 för män och 62-65 för kvinnor beroende på hur många barn man har. Att vara arbetsför och jobba senare belönas var nittionde kalenderdag.

I Danmark ökar pensionsåldern ifrån 65 till 67 år mellan 2024 och 2027. Förtidspension ökar ifrån 60 till 62 ifrån 2019 till 2022.

Vi kommer fortsätta denna artikelserien längre fram. Om du vill veta mer om din pension så titta gärna in hos KOEN. Dom kan ge dig flera bra råd.