Category: Pension

Gör ditt boende till din pensionsförsäkring

Något vi kan vara säkra på som människor är att vi alla kommer att bli gamla någon gång. När du blir äldre kommer du med stor sannolikhet att sluta arbeta. Det kan därför vara en bra idé att kanske se över sin boendesituation. Historiskt sett har alltid boende varit en väldigt bra investering och väldigt många som närmar sig pensionsåldern kan…

Att spara är att bli rik!

Att bli rik är att kunna konsten att spara sade min farmor! Nu när det har gått mer än trettio år efter att hon gick bort så kan jag lätt konstatera att hon hade rätt! Det är kanske självklart för många av er att man gör på detta vis för att ha som det räcker men jag kan garantera att…

Hur ser pensionssystemet ut i andra länder?

Demografiska förändringar på grund utav låga födelsetal och ökad levnadslängd kommer att leda till att förändring i ration (dvs ration mellan 65+ och människor i arbetsför ålder 15-64). I EU kommer ration att öka ifrån 25% år 2007 till 50% i 2050 (istället för 4 personer i arbetsför ålder för varje pensionär till 2 personer i arbetsför ålder för varje…