Pensionspara är Smart men!

Jag har länge trott att pensionen fixar sig själv utan att jag behöver göra något, men det har visat sig att detta inte är fallet. Nej, man har varit lätt trogen och blåögd under nästan hela sitt liv. För om man blir uppmärksammad på vad som har hänt under tiden man gick och trodde allting är lugnt, och att alla skatter man har betalat kommer till användning och gör livet värt på de gamla dagarna, så förstår man att det är mycket som har förändrats, och det kommer att förändras ännu mer och inte i någon positiv riktning utan det motsatta! Numera krävs det att man går in mycket aktivt och ser till att de medel man sparar hamnar rätt, alltså för det första placeras där man vet att det är säker och att de placeras någonstans där de inte försvinner upp i röken! Och för det andra om man är moraliskt belagd även en placering på de ställen där inga krigsmaskiner tillvärkas, eller andra konstiga ställen där de så kallade experterna placerar våra pengar på eller i! Med tanke på att pensionsåldern ökar hela tiden och det blir osäkert huruvida den pension de lovar att betala kommer att betalas, alltså den siffra som det står på det röda kuvertet man får hem varje år, tycker jag att man måste själv ta reda på hur man själv kan bestämma var pengarna ska placeras. Vi är tvungna att ta reda på så mycket information som det bara går för att kunna själva sätta oss i problematiken och genom att aktivt engagera oss i de här frågorna säkra vår och våra barns framtid på ett tillfredställande sätt. Det bästa är att ta kontakt med Koen.