Hur ser pensionssystemet ut i andra länder?

Demografiska förändringar på grund utav låga födelsetal och ökad levnadslängd kommer att leda till att förändring i ration (dvs ration mellan 65+ och människor i arbetsför ålder 15-64). I EU kommer ration att öka ifrån 25% år 2007 till 50% i 2050 (istället för 4 personer i arbetsför ålder för varje pensionär till 2 personer i arbetsför ålder för varje…

Transaktionskonto

Transaktionskonto är normalt det konto du får in din lön på, eller andra inkomster och till att sköta utbetalningar och diverse annat. Ett konto som är till för att användas regelbundet. Du kan ha flera transaktionskonton det är till exempel bra för dig som vill dela upp din ekonomi. I Swedbank kan du välja mellan Privatkonto eller Servicekonto, är du under…

Den som spar han har

Är du också av typen som hellre sparar än lånar? Och sedan har pengar i näven till att köpa det du önskat. Alla är vi ju olika, men ha begäret har vi nog alla. Åtminstone delvis. Visst är det roligt att få sina nya saker direkt och inte behöva vänta, men det blir ju såklart dyrare. Berätta gärna för oss…